LDS bestaat uit ca. 20 enthousiaste zangers, die "a capella", dus zonder muzikale begeleiding 4-stemmig prachtige songs zingen. Wij zingen uit het hoofd close harmony in de zgn. barbershop-stijl waarbij wij schitterende ballads afwisselen met vrolijke up-tempo's. Een goede muzikale prestatie met een bijpassende presentatie zijn de belangrijkste ingedienten voor een boeiende performance.
Zingend in een flow van 4-stemmige akkoorden proberen wij met passie het verhaal te vertolken.
Optredens
Wij zijn entertainers en willen graag in de openbaarheid treden om het publiek te vermaken. Ons veelzijdige repertoire leent zich hier uitstekend voor. Wij zingen gevoelige ballads, vlotte vrolijke nummers en in december prachtige kerstsongs.
Zelfs het Wilhelmus kan door ons vierstemmig worden uitgevoerd.
Zo worden wij gevraagd om op te treden:
  • Op Korenfestivals
  • Tijdens feestelijke- en sportieve evenementen
  • In verzorgingshuizen en kerken
  • Tijdens officiele gelegenheden
  • In winkelcentra
  • Op bedrijfsfeesten
  • Tijdens huwelijks- en plechtigheden.
Kortom, onze vierstemmige klank wordt door een breed publiek gewaardeerd.

Een greep uit ons repertoire

Workshops bij
bedrijven en instellingen
O.l.v. onze dirigent geven wij succesvolle workshops, waarbij close harmony singing als leidraad dient om de teamgeest van de personeelsleden te verbeteren.

Bedrijven kunnen ons inschakelen voor het inzingen en inspreken van reclameteksten cq reclametunes.
Zangcursus "Sing a Song" (voor mannen)
Om de twee jaar organiseren wij geheel vrijblijvend een zangcursus, die toegankelijk is voor een ieder die zingen leuk vindt. Uiteraard hopen wij de deelnemers enthousiast te maken voor close harmony singing.
Gebruik en verhuur van ons podium
Wij treden altijd op, op ons verplaatsbare podium, dat plaats biedt aan 60 koorleden. Hierdoor zijn alle koorleden goed zichtbaar voor zowel het publiek, als voor de dirigent. Dit verhoogt de uitstraling van het koor en de kwaliteit van het optreden. Andere koren kunnen ook gebruik maken van ons verplaatsbaar podium. Dit bevordert de kwaliteit en de uitstraling van het festival. Tevens bieden wij de mogelijkheden om ons verplaatsbare podium te huren.